tailieutrungy.wordpress.com
Trung y học dân gian điều trị viêm tuyến vú cấp
Trung Y học cho rằng, viêm tuyến vú do nhiệt độc uẩn kết mà hình thành, các biến đổi bệnh lí ngoài liên quan đến kinh mạch Can, Vị, còn có mối liên quan mật thiết đến kinh Quyết âm Tâm bào (bầu vú …