tailieutrungy.wordpress.com
KHUYẾN CÁO CỦA NHS VỀ CHÂM CỨU TRONG ĐAU LƯNG DƯỚI
Ngày 24-3-2016, NICE (National Institute for Health and Care Excellence )[1] của Anh đưa ra bản dự thảo hướng dẫn kiểm soát đối với Đau lưng dưới (Low back pain) và Đau thần kinh tọa. Đây là bản cậ…