tailieutrungy.wordpress.com
TỪ “KHÍ CỦA ĐẤT BỐC HƠI THÀNH MÂY” ĐỂ HIỂU ÂM THEO DƯƠNG ĐỂ THĂNG
Nguồn: 曾培杰,陈创涛编著. 任之堂跟诊日记4. 北京:人民军医出版社,2014: 5- 9. 1. Khí trên mặt đất là mây Thầy tôi kể cả khi đi tham dự các hội nghị Y học, lúc nào cũng mang theo bên mình quyển “Trung y kinh điển yếu văn tiện…