tailieutrungy.wordpress.com
Thông giáng Vị Tràng, giúp cho Dương có thể nhập Âm mà trị mất ngủ
“Hoàng Đế Nội kinh” có viết: “Vị không hòa, khiến cho nằm bất an[胃不和,则卧不安]” Lại viết: “bệnh mà không thể nằm ngủ được, cái gì dẫn đến điều này? Kỳ Bá đáp: Vệ khí không thể nhập âm, thường lưu ở ph…