tailieutrungy.wordpress.com
Kinh nghiệm điều trị tiêu chẩy mạn của Chu Lương Xuân
Tiêu chảy mạn tính là một bệnh thường gặp trên lâm sàng, thời gian bị bệnh thường kéo dài triền miên, bị đi bị lại. Tôi điều trị tiêu chảy mạn, luôn luôn tuân thủ tôn chỉ trong “Nội kinh”: “Hữu giả…