tailieutrungy.wordpress.com
Một khảo sát về mức độ hài lòng đối với Châm cứu
Tự nhiên tìm tài liệu lại lỏi ra 1 cái nghiên cứu từ năm 2012, nội dung là so sánh mức độ vừa lòng của bệnh nhân với châm cứu ở Quảng Châu và Hà Nội. Dù không xác định được số liệu là thật hay giả …