tailieutrungy.wordpress.com
NGUYÊN TẮC DƯỠNG SINH CƠ BẢN TRONG NỘI KINH
“Nội kinh” dựa vào quan điểm về chỉnh thể “Thiên nhân tương ứng” và quan điểm về sinh mệnh “hình thần hợp nhất” đưa ra các nguyên tắc dưỡng sinh cơ bản như: dựa vào âm dương, điều hòa theo bốn mùa;…