tagadi.ee
Astu liikmeks!
Sa ei ole veel Tagadi Koerte Treeningkeskuse liige? Oleme täiendanud oma kodulehte ning meil on rõõm teatada, et nüüd on liikmeks astumine eriti lihtne! Liikmeks astumise ankeedi saad täita SIIN´╗┐ Miks astuda Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmeks? • Broneeringu välistel aegadel platsi kasutamine TASUTA!• Tava hinnakirjast vähemalt 30% soodsamad hinnad.• 10% Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmete aastamaksust läheb WUSV’i fondi.• Kui liige…