tafj.org
Mga Kapasubalian Na Dapat Tupdin Ng Mga Banal Sa Panginoong Jesucristo
Mga Kapasubalian Na Dapat Tupdin Ng Mga Banal Sa Panginoong Jesucristo Rev. 14:12 Paraan ng pagpapahayagng Panginoong Dios sa nilalang lalo pa sa tao. Na ang Panginoong Dios ay nagpapahayag sa atin…