tafj.org
Mabuhay sa Pagsampalataya
Mabuhay sa Pagsampalataya Matthew Chapter 25-The Parable of the 10 Virgins and The Judgment of Nations Intro: Ang buong Biblia ay nakafocus sa PanginoongJesucristo. Ang usapin, pinapaksa, tinutuk…