tafj.org
Ang Magbigay ng Kanyang Lahat Para Sa Panginoon Ay Makakatanggap ng Isang Daang Ulit Na Pagpapalaya
Click here to view Rev. Medina’ Audio Bible Study Playlist