tafakkor.wordpress.com
حق وتو ۳
حق وتو ۳ .. در خبر ها آمده بود که: نیوزلند در تلاش برای پایان بخشیدن به حملات هوایی در سوریه و حلب، قطعنامه‌ ای جدید را تسلیم شورای امنیت کرد. قطعنامه پیشین که فرانسه ارائه کرده بود با وتوی روسیه ب…