tafakkor.wordpress.com
خدمت
همه بَهر ِ انسان و فرزند ِ او ساختَ ست درخت و به گل ها جهان را بیاراستَ ست خورید و به نوشید، بکارید و خدمت کنید دلم شاد ازین گردد آنگه، که خدمت کنید…