tadvocats.wordpress.com
A QDQ també hi som!
Aquest és el nostre espai físic. Malauradament, els actes incívics embruten l’entrada. Un bloc d’edificis situat al centre de Reus – darrere del…