tabworld.co
Welkom in de virtuele wereld.
Een aantal jaar geleden leek het scenario van de film ‘The Matrix’ nog complete fictie. Een scenario waarbij het mogelijk is om de digitale wereld in te stappen waarbij die digitale wer…