tabslp.com
دو زبانگی و اختلالات گفتار و زبان
دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار