taaldacht.nl
wicht
wicht (o.; wichten) ‘wezen/ding in het algemeen’ Overgeleverde vormen Oudsaksisch wiht, Oudhoogduits wiht ‘ding, wezen’ (Duits Wicht ‘wicht; ellendig mens; schurk’), Oudenge…