taaldacht.nl
vro
vro, vrooi (m.; vrooien) ‘heer; god, godheid’ Overgeleverde vormen Oudsaksisch frō(ho), Oudhoogduits frō (nog in Duits Fronleichnam ‘sacramentsdag, Corpus Christi’), Oudengels fréa; daa…