taaldacht.nl
spook
spook (o.; spoken)‘onstoffelijke verschijning’ Overgeleverde vormen Middelnederlands spoick ‘schrikgestalte, spook’, Middelnederduits spōk, spūk ‘spook, bovennatuurlijk wezen’ vanwaar d…