taaldacht.nl
Rein
Rein (mv.) ‘de goddelijke orde, de goden tezamen, de autoriteiten’ Overgeleverde vormen Oudnederlands regin (in voornamen), Oudsaksisch regin (in regino-giskapu ‘de beschikkingen van de goddelijke …