taaldacht.nl
Maan
Maan (m.) de lamp des nachts Overgeleverde vormen Oudnederlands māno (Middelnederlands mane, maen), Oudsaksisch māno (Middelnederduits mane), Oudhoogduits māno (Middelhoogduits mōne, maar Vroegnieu…