taaldacht.nl
helleruin
helleruin (v.) ‘hekserij, tovenarij, magie, dodenbezwering’ Overgeleverde vormen Oudhoogduits hellirūna ‘magie’ Oudgermaanse vorm *haljōrūnō Duiding/etymologie Een samenstelling van *haljō ‘hel, on…