taaldacht.nl
Hel
Hel (v.) de onderwereld, het dodenrijk Overgeleverde vormen Oudnederlands hella (Middelnederlands helle), Oudsaksisch hellia (Middelnederduits helle), Oudhoogduits hella (Duits Hölle), Oudfries hel…