taaldacht.nl
heil
heil (o.) ‘voorspoed, gunst van de goden, charisma; gunstig voorteken’ Overgeleverde vormen Oudnederlands heil ‘welzijn, voorspoed’ (Middelnederlands heil, heel), Oudsaksisch hēl ‘voorteken&#…