taaldacht.nl
ee
ee (v.) ‘gewoonte, zede; godsdienstig gebruik; godsdienst; wet; huwelijk’ Overgeleverde vormen Oudnederlands ēwa ‘wet’ (Middelnederlands ewe, eeu, eewe, ee ‘tijdperk, eeuwigheid; (zeden)wet’), Ouds…