taaldacht.nl
ding
ding (o.) ‘volksvergadering, rechtszitting, gerechtsplaats’ Overgeleverde vormen Oudnederlands thing ‘zaak, voorwerp’ (Middelnederlands dinc, ding ‘rechtzaak; zaak, voorwerp’), Oudsaksisch thing &#…