taaldacht.nl
Dijs
Dijs (m.) Overgeleverde vormen Middelnederlands dijsse (in dijssendach ‘dinsdag’) Oudgermaanse vorm *Þinhsō Duiding/etymologie Zeer oude nevenvorm van de naam Dings. Waar in vormen als Middelnederl…