taaldacht.nl
aarde
Aarde (v.) het geschapen koninkrijk, de wereld Overgeleverde vormen Oudnederlands ertha (Middelnederlands erde, eerde, aerde), Oudsaksisch ertha, Oudhoogduits erda (Duits Erde), Oudfries erthe, irt…