taaldacht.nl
Nederlandse ruinstaven
De “runen”, beter ruinstaven, waren ooit ontworpen voor het Oudgermaanse klankbestel en zijn hier bijgewerkt en aangevuld voor het Nederlands en diens klanken. Elke staf heeft zijn eigen naam waari…