taaldacht.nl
Het god
God is voor velen een woord dat onlosmakelijk verbonden is met het christendom, maar het stamt uit de voorchristelijke, Germaanse wereld, toen het nog de vorm *gudÄ… had. Tijdens de kerstening was h…