taaldacht.nl
Over muggen en kamelen
Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. (Statenbijbel, Mattëus 23:24) Met deze woorden sprak Jezus tot hen die zich in onbenulligheden verliezen. Kennelijk was het des…