taaldacht.nl
Saksemarken, land van de hoge helm en het rode schild
Ák skilu wí úse lond wera mith egge and mith orde and mith thá brúna skelde with thena stápa helm and with thene ráda skeld and with thet unriuchte hêrskipi. (Ook zullen wij ons land verdedigen met…