taaldacht.nl
Door en dweer
En ik stond voor een poort hoog en sterk. En ik dacht: hebt gij immer ‘poort’ geheten? Is dat uw naam? Wel, in het Middelnederlands bestond naast het vrouwelijke woord (die) dore/duere/dure ‘deur’ …