taaldacht.nl
Natuur
Onlangs heeft lezer Lander een aantal leenwoorden voorgedragen om heemwoorden voor te bedenken. Voor de moeilijkere gevallen –en daar is natuur stellig één van, gezien de wijsgerige overwegingen di…