t1ng.net
[TRAN] the notes 2019・แทฮยอง 22/5/22
the notes 2019・แทฮยอง 22/5/22 The Notes มันเหมือนกับฉากสุดท้ายในความฝัน หากแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ…คนที่ปีนขึ้นไปนั้นเป็นซอกจินฮยอง ไม่ใช่ผม แทฮยอง วันที่ 22 พฤษภาคม 2022 Clip กลับไปหน้าสารบัญ…