t1ng.net
[TRAN] the notes 2019・จองกุก 22/5/22
the notes 2019・จองกุก 22/5/22 The Notes มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พวกเราวิ่งบนถนนเรียบชายหาด ลมหายใจติดขัด เหงื่อกาฬไหลย้อย ศีรษะปวดตุบ แต่เพราะพี่ ๆ เขาไม่ยอมหยุดวิ่ง เพราะงั้น ผมเองก็ไม่หยุดวิ่งเช่…