t1ng.net
[TRAN] the notes 2019・จีมิน 15/5/22
the notes 2019・จีมิน 15/5/22 The Notes “วิ่ง! จีมิน!” ทุกคนทั้งหมดต่างก็เริ่มออกวิ่งเมื่อคำสั่งนั้นดังขึ้น ผมเองก็เช่นกัน ถูกดึงลากเข้าไปในวงนั้น พวกเราวิ่งไปด้วยกัน ถุงขนมและขวดน้ำลอยเ…