t1ng.net
[TRAN] 花様年華 the notes・จีมิน 11/4/6
花様年華 the notes・จีมิน 11/4/6 ในวันที่ผมเดินออกจากประตูใหญ่ของ Garden of Morning Calm เพียงคนเดียว, ถึงจะมืดครึ้ม หนาวนิดหน่อยแบบนี้แหละ ดีแล้ว ทั้ง ๆ ที่เป็นวันทัศนศึกษาแท้ ๆ แต่พ่อกับแม่ก็ยังคงยุ่ง…