t1ng.net
Tran : RM BTS @ non-no
แปลเพราะอยากจะแปล แปลเพราะเขาเป็นเมนเรา แปลเพราะอยากจะเหลืออะไรไว้ ก่อนที่ความรู้สึกอาจจะไม่เหลือแล้ว ขอให้เราอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ ให้เข้าถึงปีที่ 2 ปีที่ 3 ถ้าจะให้ดี ขอให้มีปีต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ เพราะ…