t1ng.net
REPORT : ล่ามถ่ายแบบ วันที่ 1
สวัสดีค่ะ ไคโนะค่ะ ไคโนะที่ตอนนี้ลงมาอยู่ภูเก็ตกับประธาน เพราะมีงานล่ามถ่ายแบบมาค่ะ มาเรียนรู้งานต่าง ๆ นานา สิ่งที่เจอและอยากจะสรุปในตอนนี้ค่ะ 1. การประสานงานรถ สนามบินภูเก็ตจะแยกโซนนานาชาติ กับโซ…