t1ng.net
บันทึกการย้ายถิ่นฐาน 10 วัน – ถึงที่พักที่ 1 # 3 เรียนล่าม
กว่าจะทำอะไรสำเร็จ เป็นชิ้นเป็นอัน มักจะเสียน้ำตาก่อนเสมอ ———————————————————&#8212…