t1ng.net
ชีวิตที่ผ่านมา 23 ปี
เข้าวันที่ 2 ของเดือนตุลาคม เดือนเกิด… อีกไม่นานก็จะแก่ขึ้นอีก 1 ปีแล้ว พอนึกถึงอายุที่จะมากขึ้นแล้วก็ใจหาย ซักวันมันจะต้องหลุดออกจากเลขหลัก 2 และเข้าสู่เลขหลัก 3 หลัก 4 ถ้าโชคดีก็จะไปที่ 5,6…