t1ng.net
สอบ N1 ครั้งที่ 2 ฉันเจออะไรบ้าง
สวัสดีค่ะ ไคโนะค่ะ!!! ไคโนะผู้สมัครสอบ N1 มาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกทำคะแนนไปที่ 62 คะแนนค่ะ (ไม่ผ่าน N1 ฉันอ่านอะไรบ้าง) และครั้งนี้คิดว่าจะทำคะแนนได้เยอะกว่าเดิม (ทั้งนี้ทั้งนั้นไปตัดกันที่พาทฟั…