t1ng.net
เมื่อฉันไปแข่ง J-Challenge 2016 – เดินทาง
ช่วงนี้ มีอะไรให้ทำ รีบทำ ก่อนที่จะออกฝึกสอน เกรดยังคงรักษา แต่จะไม่เคร่งเท่าเมื่อก่อนแล้ว ตอนนี้ก็เลยตะลุยทำกิจกรรม และหาประสบการณ์ รอบนี้ได้อาจารย์สาขามาแนะนำการแข่งขันนี้ โดยอาจารย์ถามความสมัครใ…