t1ng.net
[Tran] 読売ファミリー 151209 中島裕翔
คำชี้แจง แปลจาก “読売ファミリー 151209” ตัวอักษรที่เป็นสีแดง หมายถึงอาจมีแปลผิดพลาด บริบทของคำจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่คนไทยใช้กัน อาจจะไม่ได้แปลตามต้นฉบับทั้งหมด แต่ยังคงเนื้อเรื่องทั้งหมดไว้ ประโยคแปล…