t1ng.net
[Tran] T. No.31 菅田中島
… ก่อนที่จะมาแสดงภาพยนตร์ด้วยกัน มีอะไรที่คล้ายกันบ้าง 中島 : จะว่าวัยเดียวกันก็ไม่ใช่… 菅田 : ยูโตะเด็กกว่านิเนอะ 中島 : ถึงจะเกิดปี 93 เหมือนกันก็เถอะ แต่ผมเป็นน้องเขา 1 ปี แล้วก็ผมก็เริ่มท…