t1ng.net
เข้าตึกอธิการบดี
ไม่มีโอกาสเยอะหรอกที่จะได้เข้าไปในตึกอธิการบดี นักศึกษาบางท่าน เรียนตั้งแต่ปี 1 จนจบ ก็ยังไม่เคยได้เข้าเลย วันนี้เราได้เข้าเป็นครั้งที่ 2 (อยู่นี่มา 5 ปีแล้ว) เพราะมีธุระที่ต้องไปทำที่ห้องประชุม ภา…