t1ng.net
JUMPOST : 150906 伊野尾薮八乙女
ーー ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกับธีมที่ว่า “ประสบการณ์ด้านอาชีพ” คราวนี้มีงานที่อยากจะลองทำมั้ย? ・ยาบุ – เลขาท่านประธานกิจการยักษ์ใหญ่!…ดูแลตารางของท่านประธานแบบนาทีต่อนาที ประมาณว…