t1ng.net
[Review] Hidari me Tantei EYE
บ้าก็บ้าให้สุด ๆ ก่อนที่จะเบื่อ เขาว่ากันว่า ไคโนะเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายมาก และก็จะเบื่อง่ายด้วย บอกเลยว่าถูกนะ เพราะงั้น ช่วงที่ชอบ ก็จะชอบให้ส…