t1ng.net
2017
เป้าหมายประจำปี 2017 สอบให้ผ่าน JLPT N1 ไม่ว่าจะรอบเดือน 7 หรือเดือน 12 ทำงานล่าม สำเร็จการศึกษา ไปประเทศไต้หวัน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือเกาหลี อย่างจริงจัง ดูแลกิจการ ทำให้มีกำไรให้ได้ ภายในเดือน…